Jak w prosty sposób realizować obowiązki prawne z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Obowiązki realizowania wymagań z zakresu ochrony przeciwpożarowej są równie ważne jak obowiązki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, dlatego nie należy ich ignorować.  Według statystyk Państwowej Straży Pożarnej w roku 2016  w województwie dolnośląskim odnotowano 22 812 pożarów w tym 5943 z ofiarami śmiertelnymi. Mimo że duża część tej statystyki to pożary pojazdów, domów, to w tych liczbach, niestety, znajdują się również przedsiębiorstwa. Pożar w firmie to zawsze ogromny stres, straty, kontrola strażaków oraz wyższa składka ubezpieczeniowa. Aby ograniczyć możliwość wystąpienia pożaru niezbędna jest specjalistyczna opieka oraz wprowadzenie standardów zachowań. Naszym zdaniem jednym z najlepszych oferowanych standardów jest standard amerykańskiego ubezpieczyciela FM GLOBAL, który z sukcesem wdrażamy u naszych klientów.

O powodach, dla których korzystanie z naszych usług będzie dla Państwa wartościowe, pisaliśmy przy okazji obsługi BHP- zachęcamy do zapoznania się tutaj: 7 powodów - Dlaczego warto zdecydować się na firmę  outsourcingową.

Korzystanie  z tej usługi gwarantuje Państwu wykonanie przez specjalistów ppoż. min. następujących dokumentów i zadań:

 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla budynków zgodnie z §6 Rozporządzenia MSWiA o ochronie przeciwpożarowej budynków ( Dz.U. 80 poz. 563 z 2006r.)
 • przegląd ppoż. oraz sporządzanie protokołów stanu bezpieczeństwa pożarowego
 • szkolenia pracowników z zakresu ochrony przeciwpożarowej
 • opracowywanie zarządzeń wewnętrznych, instrukcji dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz pomoc w ich wdrażaniu
 • przedstawianie pracodawcy wniosków dotyczących ryzyka pożarowego oraz technologicznego w zakładach pracy
 • doradztwo w zakresie metod i organizacji stanowisk pracy, w zakresie biernej ochrony przeciwpożarowej, zagrożenia wybuchem, uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych

Wyposażenie nadzorowanych obiektów w:

 • instrukcje przeciwpożarowe
 • wykazy telefonów alarmowych
 • znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji
 • znaki bezpieczeństwa dotyczące ochrony p.poż
 • pożarnicze tablice informacyjne
 • podręczny sprzęt gaśniczy.
 • wykonywanie przeglądów stanu technicznego hydrantów wewnętrznych oraz podręcznego sprzętu gaśniczego
 • udzielanie porad, wydawanie opinii na temat wszystkich zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową według aktualnych przepisów prawa i dobrych praktyk stosowanych przez najlepszych renomowanych ubezpieczycieli między innymi FM Global
 • prowadzenie próbnych ewakuacji

Wszystkie powyższe usługi możemy wykonywać w ramach kompleksowych usług lub jako pojedynczo zlecane czynności.

Skontaktuj się z nami w celu niezobowiązującego doprecyzowania Twoich oczekiwań. Wypełnij formularz, dzięki któremu będziemy mogli Ci odpowiedzieć oraz przedstawić dokładny i precyzyjny zakres usługi. Kliknij tutaj.