Ten tekst skierowany jest do wszystkich osób, które chcą w całości spełnić skomplikowane wymagania prawne z zakresu ochrony środowiska w jak najprostszy sposób.

Przez prowadzenie obsługi w zakresie ochrony środowiska rozumiemy - prowadzenie i sporządzanie obowiązkowych wymaganych przepisami prawa pracy dokumentów, jakie powinien posiadać pracodawca dla prowadzonej działalności, zgodnie z kwalifikacjami specjalisty d.s. ochrony środowiska oraz doradztwo w zakresie ochrony środowiska we wszystkich jego formach.

Obsługa, o której mowa powyżej w szczególności obejmuje:

 • Prowadzenie wszelkich spraw ochrony środowiska w zakresie wymaganym przepisami ochrony środowiska dla Zleceniodawcy.
 • Prowadzenie ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów ( KPO ) oraz składanie wszelkich sprawozdań w tym zakresie wymaganych przepisami prawa.
 • Prowadzenie na bieżąco ewidencji, rozliczanie i składanie wszelkich sprawozdań dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska-opłaty emisyjne.
 • Prowadzenie na bieżąco ewidencji oraz rozliczanie i składanie sprawozdań za pośrednictwem Organizacji Odzysku, dotyczących opłaty produktowej- opłaty za opakowania.
 • Składanie sprawozdań emisyjnych w systemie KOBIZE.
 • Realizacja decyzji Inspektora Ochrony Środowiska.
 • Przeprowadzanie szkoleń z tematyki ochrony środowiska dla pracowników Zleceniodawcy - szkolenia i kampanie prawidłowej segregacji odpadów.
 • Prowadzenie spraw w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi- odpady powstałe z bytowania pracowników.
 • Opracowanie i wdrożenie wszelkiej dokumentacji w zakresie obowiązujących przepisów zgodnie z kompetencjami specjalisty ds. środowiska.
 • Reprezentowanie Zleceniodawcy przed organami kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska z zakresu kontroli przestrzegania przepisów ochrony środowiska w siedzibie Zleceniodawcy lub na terenie miasta Wrocławia.
 • Stały konsulting w zakresie przepisów i rozwiązań ochrony środowiska.
 • Dokonywanie w zakładzie Zleceniodawcy we Wrocławiu dwóch audytów w miesiącu w zakresie nadzoru nad wyznaczonymi istotnymi aspektami środowiskowymi.
 • Przygotowanie do audytu ISO 14001 oraz reprezentacja podczas audytu w zakresie wymagań prawnych ochrony środowiska.

Skontaktuj się z nami w celu niezobowiązującego doprecyzowania Twoich oczekiwań. Wypełnij formularz, dzięki któremu będziemy mogli Ci odpowiedzieć oraz przedstawić dokładny i precyzyjny zakres usługi. Kliknij tutaj.