Audyt spełnienia wymagań prawnych z bhp i ochrony pożarowej w firmie (Audyt bhp i ppoż.)

Audyt bhp, poniżej więcej informacji.

Opis audytu bhp

Audyt bhp w firmie jest sposobem na zapewnienie przestrzegania często zmieniających się przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Usługa audytu bhp dotyczy wszelkiej wymaganej dokumentacji bhp takiej jak np. szkolenia, oceny ryzyka, dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń, procedur. Audyt dokumentacji bhp jest początkowym etapem, po którym w razie zainteresowania przechodzimy do audytu bezpieczeństwa prowadzonych procesów w przedsiębiorstwie. Jako firma zajmująca się zapewnieniem zgodności z obowiązującym prawem nasz zespół ma duże doświadczenie w audytach bhp na magazynach jak i w biurach. Aby poznać cenę audytu bhp prosimy o wypełnienie ankiety ofertowej znajdującej się na samym dole.

Zespół

Nasz zespół posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytu z bhp pod kątem spełnienia wymagań prawnych. Eksperci z naszego zespołu to praktycy o dużym doświadczeniu i gruntownej oraz stale aktualizowanej wiedzy prawnej. Doświadczenie zdobyte przy rozwiązywaniu problemów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wiele niezapowiedzianych kontroli urzędników to nasze atuty. Pozwoliły nam one na wypracowanie skutecznej metody analizowania przedsiębiorstwa pod kątem wypełniania wszystkich obowiązków i wymagań prawnych z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jeżeli zależy Ci na sprawdzeniu aktualnego stanu wymagań prawnych Twojej firmy lub zastanawiasz się czy organizacja, w której pracujesz wypełnia wszystkie obowiązki z tego zakresu serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie audytu z bhp w Twojej organizacji.

Korzyści z przeprowadzenia audytu z bhp

Oferujemy przeprowadzenie w stu procentach rzetelnego audytu firmy z zakresu spełnienia wymagań prawnych z bhp. Skrupulatnie sprawdzimy w Twojej firmie wymaganą dokumentację oraz sposób realizacji procesów. Spędzimy długie godziny na przeglądaniu dokumentów, których efektem będzie raport wyłącznie dla Ciebie. Dzięki niemu dowiesz się o wszystkich ewentualnych nieprawidłowościach lub brakach, które narażają Cię nie tylko na zapłacenie wysokiego mandatu, ale przede wszystkim pozwolą na podjęcie konkretnych działań dla zapewnienia zgodności z dynamicznie zmieniającym się wymaganym prawem. Dzięki otrzymanym praktycznym rekomendacją podniesiesz poziom bezpieczeństwa swoich pracowników.

W końcowym raporcie, który przedstawimy po przeprowadzeniu audytu znajdować się będą konkretne rekomendacje, których zrealizowanie zapewni pełną zgodność z obowiązującym prawem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Audyt składa się z następujących etapów:

  1. Poznanie struktury i organizacji zakładu, poznanie procesów oraz wybranych danych liczbowych dla wyliczenia wskaźników bezpieczeństwa i określenia poziomu bezpieczeństwa Twojej firmy na tle firm w branży.
  2. Audyt dokumentacji, która powinna być zgodnie z obowiązkami prawnymi, prowadzona w imieniu pracodawcy przez specjalistów wewnętrznych lub zewnętrznych w wybranym zakresie, dla stwierdzenia czy wszystkie wymagane dokumenty są prowadzone prawidłowo.
  3. Audyt zapewnienia bezpieczeństwa prowadzonych procesów produkcyjnych lub otoczenia produkcyjnego, takich jak: bezpieczeństwo gości, kooperantów, dostawców usług, dostawców pracowników, pozwalający na zweryfikowanie rzeczywistego bezpieczeństwa tych procesów w stosunku do wymagań prawnych stawianych pracodawcy, który te procesy prowadzi.
  4. Opracowanie pisemnego raportu końcowego, w którym w przejrzysty sposób zostanie przedstawione wymaganie wraz z podaniem podstawy prawnej oraz informacji o realizacji tego wymagania przez audytowany podmiot.

Skontaktuj się z nami w celu niezobowiązującego doprecyzowania Twoich oczekiwań. Kliknij poniżej, aby otrzymać niezobowiązującą, darmową ofertę na przeprowadzenie profesjonalnego audytu z zakresu bhp i ppoż.

Pozostały zakres audytów jaki realizujemy

Audyt spełnienia wymagań prawnych z ochrony środowiska (Audyt ochrona środowiska)- Kliknij tutaj

Audyt spełnienia wymagań prawnych z ochrony danych osobowych (Audyt RODO)- kliknij tutaj

 

Kilka opinii o naszej pracy:                

"Wszystkie świadczone przez firmę MultiKontrakt Sp. z o.o. usługi są wysokiej jakości, pełnione są terminowo i rzetelnie. Firmę cechuje profesjonalizm oraz bardzo dobra organizacja pracy. Szczególnie cenimy sobie indywidualne podejście do klienta oraz otwartość w stosunku do naszych potrzeb. Mogę z całą odpowiedzialnością polecić firmę MultiKontrakt Sp. z o.o., jako solidnego partnera i wykonawcę oraz mam nadzieję na dalszą owocną współpracę"

Agnieszka Peter, Orsay

 

"Multi Kontrakt Sp. z o.o. profesjonalnie obsługuje firmy w zakresie ochrony środowiska.

Wykwalifikowana kadra dysponuje wiedzą ekspercką w badanej dziedzinie i doskonale diagnozuje obowiązki przedsiębiorców. Z pełnym przekonaniem polecam współpracę z Multi Kontrakt Sp. z o.o. jako solidnego partnera z dużym doświadczeniem."

dr Katarzyna Michniewska, Eko Cykl Organizacja Odzysku S.A.

 

"Niniejszym pragniemy Państwu polecić Multi Kontrakt Sp. z o.o.  jako firmę godną zaufania  i profesjonalnie wywiązującą z usług, które świadczy dla swoich klientów. Alois Dallmayr korzysta z usług Multi Kontrakt Sp. z o.o. w zakresie szkoleń BHP i PPOŻ., szkoleń na wózki widłowe, przygotowania dokumentacji powypadkowej. Dotychczasowa współpraca oraz wysoka jakość usług pozwala nam zarekomendować firmę Multi Kontrakt Sp. z o.o. jako rzetelnego i wiarygodnego partnera."

Robert Pietrzak, Alois Dallmayr                     

"Rekomenduję Pana Marka Lejza, jako bardzo dobrego specjalistę w dziedzinie nadzoru, doradztwa, szkoleń z zakresu BHP, zarządzania bezpieczeństwem i ochrony przeciwpożarowej. Pan Marek Lejza, od początku istnienia naszego oddziału we Wrocławiu rzetelnie, terminowo i fachowo wykonuje swoje obowiązki specjalisty ds. BHP i ochrony przeciwpożarowej. Szkolenia przez niego prowadzone z zakresu bhp, ppoż., oraz specjalistyczne szkolenia z zakresu neutralizacji skutków skażenia chemicznego czy z zakresu prawidłowego sposobu przenoszenia ciężarów cechowały profesjonalizm, bardzo dobra znajomość przedmiotu oraz interesujący sposób przekazu. Biorąc powyższe, Pana Marka Lejza można rekomendować jako solidnego partnera w biznesie"

Wojciech Żelazowski, Operations Menager, DHL