W 2020 roku według policyjnych statystyk miało miejsce ponad 33 TYSIĄCE wypadków w Polsce. To około 3000 tysięcy wypadków miesięcznie,  aż 92 dziennie. Co dziesiąty był śmiertelny. Jak myślisz, czy ta statystyka mogłaby wyglądać inaczej gdybyśmy potrafili udzielać pierwszej pomocy? Naucz się z nami udzielać pierwszej pomocy!

SZKOLENIE Z ZAKRESU UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY WROCŁAW I OKOLICE:
Zgodnie z treścią art. 2091 § 1 pkt.2 Kodeksu Pracy każdy pracodawca jest zobowiązany wyznaczyć pracowników do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W związku z tym, proponujemy kurs pierwszej pomocy, który pozwoli wywiązać się Państwu z tych obowiązków prawnych.
Uważamy, że każdy pracownik powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Jest to wiedza, która może uratować komuś życie.
Pamiętaj, najważniejsze jest to, co zrobisz w pierwszych trzech minutach po wypadku.
Po naszym szkoleniu "Kurs udzielania pierwszej pomocy" uczestnicy potrafią:

 • Bezpiecznie ewakuować poszkodowanych z miejsc zagrożonych.
 • Prawidłowo się zachować podczas wypadków komunikacyjnych.
 • Prawidłowo postępować z poszkodowanym z podejrzeniem urazu kręgosłupa (zakładanie kołnierza usztywniającego odcinek szyjny kręgosłupa).
 • Ułożyć poszkodowanego w pozycji bocznej bezpiecznej.
 • Wykonać prawidłową resuscytację krążeniowo-oddechową w sytuacjach różnego rodzaju, np. w wypadku porażenia prądem, ataku padaczki, omdlenia, tonięcia, zadławienia.

Nasze kursy pierwszej pomocy prowadzone przez doświadczonych ratowników i szkoleniowców w formie instruktażu praktycznego a także w formie online. Dzięki profesjonalnie dobranej kadrze masz pewność, że kurs pierwszej pomocy będzie stał na wysokim poziomie i wiedza, którą z niego wyniesiesz będzie rzetelna.

Zapewniamy profesjonalny sprzęt szkoleniowy - fantomy do treningu technik reanimacyjnych. W przypadku szkoleń stacjonarnych mogą one obywać się w naszym biurze jak w miejscu wskazanych przez pracodawcę.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej pomocy.

Tematyka "Kursu pierwszej pomocy".

 1. Pierwsza pomoc - aspekty prawne.
 2. Apteczka pierwszej pomocy.
 3. Numery ratunkowe oraz zasady wzywania pogotowia ratunkowego.
 4. Zabezpieczanie miejsca zdarzenia.
 5. Zasady ewakuacji poszkodowanych.
 6. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa.
  a. Sprawdzanie stanu świadomości oraz podstawowych czynności życiowych.
  b. Zasady wykonywania pośredniego masażu serca oraz prowadzenia reanimacji metodą usta-usta.\
 7. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa u dzieci.
 8. Pozycja boczna bezpieczna.
 9. Zasady opatrywania urazów.
  a. Krwawienie.
  b. Ciało obce w ranie.
  c. Amputacja urazowa.
  d. Urazy głowy, klatki piersiowej i jamy brzusznej.
  e. Złamania.
  f. Oparzenia.
  g. Odmrożenia.
 10. Postępowanie w przypadku zadławienia.
 11. Porażenie prądem, porażenie piorunem.
 12. Zatrucia.
 13. Zawał mięśnia sercowego.
 14. Omdlenia.
 15. Postępowanie w przypadku ataku padaczki.

Zajęcia praktyczne obejmują:

Ćwiczenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzone na fantomie. Nauczymy cię prawidłowej metody wykonywanie pośredniego masażu serca oraz prowadzenia reanimacji metodą usta - usta. Omówione zostaną sposoby resuscytacji krążeniowo-oddechowej w różnego rodzaju zdarzeniach, np. porażenia prądem, ataku padaczki, omdlenia, tonięcia, zadławienia.
Multi Kontrakt Wrocław oferuje kurs pierwszej pomocy w atrakcyjnych cenach - zapraszamy do kontaktu.