Szkolenie dla osób pracujących na wysokości (drabiny, rusztowania, podesty, dachy ). Uprawnienia do pracy na wysokości.

Prace na wysokości należą do szczególnie niebezpiecznych – nietrudno o wypadek, zwłaszcza jeśli stosuje się niewłaściwe zabezpieczenia lub kiedy są one nieprawidłowo używane. Podczas jakichkolwiek robót prowadzonych na wysokości – w czasie montażu czy budowy, odśnieżania dachów lub mycia okien w wysokich budynkach, należy zachowywać wyjątkowe środki ostrożności. Osoby wykonujące tego rodzaju prace muszą posiadać uprawnienia do pracy na wysokości, poprzedzone szkoleniem i poparte znajomością norm.

Szkolenia, których celem są uprawnienia do pracy na wysokości, przeznaczone są nie tylko dla samych pracowników, ale i dla osób nadzorujących prace. W trakcie szkoleń prowadzonych przez Multi Kontrakt Wrocław pracownicy i osoby nadzorujące mogą poszerzyć swoją wiedzę w zakresie prac na wysokościach z zastosowaniem metody dostępu budowlanego.

Zgłaszam swojego pracownika na szkolenie z pracy na wysokości

Materiał, który jest omawiany w trakcie szkoleń, obejmuje między innymi takie tematy:

  • Podstawowe zasady BHP dotyczące pracy na wysokości
  • Omówienie podstawowego sprzętu do pracy na wysokości
  • Praca na wysokości na dachu, rusztowaniu oraz na drabinie
  • Zasady asekuracji przed upadkiem z wysokości z wykorzystaniem szelek asekuracyjnych amortyzatorów i innego wyposażenia zabezpieczającego
  • Dokumentacja sprzętu do pracy na wysokości
  • Zasady przeglądów i konserwacji sprzętu ochrony indywidualnej wykorzystywanego przy pracach na wysokości
  • Trening prawidłowego doboru i właściwego użytkowania sprzętu asekuracyjnego
  • Wymogi prawne dotyczące zasad użytkowania i dokumentacji użytkowania dla drabiny, rusztowania oraz podestów roboczych
  • Dobór odpowiednich technik i sprzętu zabezpieczającego (Środków Ochrony Indywidualnej) dla dostępu budowlanego
  • Pierwsza pomoc przedlekarska – podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy w sytuacji upadku z wysokości

Szkolenie kończy się podsumowaniem oraz testem sprawdzającym wiedzę. Multi Kontrakt Wrocław przeprowadza kursy kwalifikacyjne na uprawnienia do pracy na wysokości - zapraszamy do kontaktu.

Zapisz się