Okresowe szkolenia BHP (Obowiązkowe do przeprowadzenia w okresie roku od zatrudnienia)
Szkolenia pracowników w zakresie BHP pozwalają na zachowanie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w każdej firmie. Mając na uwadze dobro pracowników i aspekty prawne, które nakładają na każdego pracodawcę obowiązek przeprowadzania okresowych szkoleń BHP, warto zadbać o ich regularne przeprowadzanie. Okresowe szkolenia BHP organizowane przez firmę Multi Kontrakt są przeprowadzane w przyjaznej formie, w profesjonalny sposób.

Organizacja okresowych szkoleń BHP

Szkolenia przeprowadzane są w dwóch formach: stacjonarnie i online.

Szkolenia na stanowiskach robotniczych organizujemy w każdy czwartek o godzinie 9:00 w siedzibie naszej firmy przy ulicy Trzebnickiej 72/1A we Wrocławiu.

Zachęcamy do przeprowadzania w systemie online szkoleń na stanowiska administracyjno-biurowe, inżynieryjno- techniczne, kierownicze. Dostęp do materiałów aktywowany jest zaraz po otrzymaniu zgłoszenia na szkolenie bhp online. Multi Kontrakt Wrocław oferuje kompleksowe szkolenia okresowe BHP - zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych pracodawców. Możliwość wyboru kursu online, pozwala na skorzystanie z naszej oferty także osoby mieszkające w innych zakątkach Polski.

Co zrobić jeśli chcę przeszkolić swoich pracowników u siebie w firmie lub w sytuacji, gdy czwartkowy termin szkoleń nie odpowiada?
Zapisz swoich pracowników na szkolenie okresowe BHP przez link do formularza znajdujący się poniżej lub kliknij tutaj, zaznacz szkolenie okresowe, które Cię interesuje a w miejscu „dodatkowych uwag” wpisz proponowane miejsce szkolenia okresowego. Postaramy się zorganizować kurs w najkorzystniejszej dla Ciebie lokalizacji.

Warto to wiedzieć:

Poniżej znajdziesz kilka dodatkowych informacji, dotyczących okresowych szkoleń BHP Twoich pracowników.

Obowiązek odbycia szkolenia okresowego BHP mają:

  • Osoby, będące pracodawcami oraz inne osoby zajmujące stanowiska kierownicze

(w szczególności: kierownicy, mistrzowie i brygadziści).

  • Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych.
  • Pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym: projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji.
  • Pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz inne osoby, wykonujące zadania tej służby.
  • Pracownicy administracyjno-biurowi, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak często pracodawca jest zobowiązany zorganizować okresowe szkolenia BHP?

  • Nie rzadziej niż raz w roku - szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne.
  • Nie rzadziej niż raz na 3 lata - szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych. Szkolenie przeprowadza się w formie instruktażu.
  • Nie rzadziej niż raz na 5 lat - szkolenie okresowe osób, będących pracodawcami oraz innych osób, które koordynują pracę zespołów (w szczególności: kierowników, mistrzów i brygadzistów), a także pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym: projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji, pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz innych osób wykonujących zadania tej służby. Okresowe szkolenie BHP dla tej grupy pracowników powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.
  • Nie rzadziej niż raz na 6 lat – szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne, a także dla pracowników, na których ciąży odpowiedzialność w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie BHP powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. rok 2004 nr 180 poz. 1860)

Zapisz się na szkolenia okresowe BHP w Multi Kontrakt Wrocław, korzystając z linku do formularza kontaktowego znajdującego się poniżej. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 501 78 66 63 lub 794 783 095.