*szkolenie przy zatrudnieniu

Instruktaż wstępny ogólny* w siedzibie naszej firmy- 75 zł/os

Szkolenie wstępne- Poniedziałek godzina 14:30Szkolenie wstępne- Wtorek godzina 14:30Szkolenie wstępne- Środa godzina 14:30Szkolenie wstępne- Czwartek godzina 14:30Szkolenie wstępne- Piątek godzina 14:30

Instruktaż wstępny ogólny* w języku UKRAIŃSKIM w siedzibie naszej firmy- 95 zł/os

Szkolenie wstępne- Poniedziałek godzina 14:30Szkolenie wstępne- Wtorek godzina 14:30Szkolenie wstępne- Środa godzina 14:30Szkolenie wstępne- Czwartek godzina 14:30Szkolenie wstępne- Piątek godzina 14:30

Instruktaż wstępny ogólny* w miejscu wskazanym przez Zamawiającego:

Szkolenie wstępne dla pojedynczego pracownika- 100 złSzkolenie wstępne dla co najmniej 2 pracowników- 75 zł/os

Proponowana data szkolenia:

Imię i Nazwisko uczestników szkolenia (Prosimy o oddzielanie poszczególnych osób przecinkiem)

Imię i Nazwisko zgłaszającego

Adres e-mail zgłaszającego

Telefon komórkowy zgłaszającego:

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Dodatkowe uwagi