Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej- szkolenie praktyczne

Szkolenie z pierwszej pomocy- 249 zł/os

Proponowana data szkolenia:

Imię i Nazwisko uczestników szkolenia (Prosimy o oddzielanie poszczególnych osób przecinkiem)

Imię i Nazwisko zgłaszającego

Adres e-mail zgłaszającego

Telefon komórkowy zgłaszającego:

Nazwa firmy

NIP

Adres firmy

Dodatkowe uwagi